องค์กรของเรา-ข้อมูลการติดต่อ

คืนกำไรให้กับสังคม อีกหนึ่งพันธกิจขององค์กร
บริษัท ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น จำกัด

 

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของ บจก. ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น นอกจากการพัฒนาองค์กร บุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ตอบสนองทุกความต้องการ ของลูกค้าในทุกๆระดับแล้ว หน้าที่อีกส่วนหนึ่งของเราฐานะองค์กรหนึ่งในสังคม ก็คือการ คืนกำไรให้กับสังคม เราช่วยหรือในด้านต่างๆ ทุกรูปแบบเท่าที่เราจะสามารถทำได้ รายได้จากส่วนหนึ่งของลูกค้าทุกท่าน เรานำกลับคืนให้สังคมมาโดยตลอด ทั้งในรูปแบบกิจกรรม เงินสนับสนุน หรือ บริจากสิ่งของบ้านเด็กกำพร้า บ้านพักคนชรา สัตว์ หรือเพื่อช่วยบำรุงพุทศาสนา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการลงพื้นที่จริง เพื่อให้สิ่งของเหล่านี้ถึงมือผู้รับมาโดยตลอด และสิ่งนี้เองที่เป็นแรงใจ และกำลังใจในการทำงานของเรามาโดยตลอด และเป็นสิ่งยึดมั่นในหลักการทำงานของเรา เพราะเราเล็งเห็นว่า จะเป็นการพัฒนายกระดับคุณาพจิตใจของบุคลากรในองค์กรให้มีความเอื้อเพื้อมีน้ำใจต่อผู้อื่น มีความเสียสละ ลดความเห็นแก่ตัวลงได้ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง จะนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติตนในในหน้าที่การงานได้ และจะช่วยให้ บุคคลากรในองค์กรของเรามีน้ำใจ มี service mind กับลูกค้า

เพราะเราเชื่อว่าสังคมจะน่าอยู่ก็ต้องเริ่มต้นพัฒนาที่หน่วยงานหรือองค์กรของเราก่อน

ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปกรคุณทุกท่าน ที่เลือกใช้สินค้าจากเรา ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ส่วนหนึ่งจากรายได้ เราคืนให้กับสังคม และจะยังอยู่คู่กับองค์กรเราตลอดไป

การส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าคือบริการของเรา

 

บริษัท ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น จำกัด

เลขที่ 22/17 ถนนรัชดา-รามอินทรา
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08:30 – 17:30 น. และเสาร์เว้นเสาร์ 08:30 – 17:30

โทรศัพท์

  • 02-509-7770 (อัตโนมัติ 6 คู่สาย)

โทรสาร

  • 02-944-8309

 

 

บัญชีธนาคาร
ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโสตัสสุขาภิบาล 1
ชื่อบัญชี บริษัท ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น จำกัด
เลขที่ 773 206 608 4

 

เวปไซด์หลักอย่างเป็นทางการของเรา

http://www.timeaccess.net

และ

http://www.timeaccesssolution.com

sss