เครื่องสแกนใบหน้ากับงานภาคอุสาหกรรมในประเทศไทย ตอนที่ 2

ตอนที่ 2 (ตอนจบ)

ปัญหา หลักๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลที่ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็คือ โรงงานที่ทำงานอุตสหกรรม ที่มีคราบน้ำมันหรือ ใช้นิ้วมือในงานขัดงานขัดถูก งานก่อนสร้าง หรือแม้คนที่มีปัญหาเรื่องลายนิ้วมือบาง จะสแกนนิ้วได้ยาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทางกายภาพและทางเทคนิคแก้ไขได้ยาก

เครื่องสแกนใบหน้า หรือ face scan system ทางออกของปัญหา อุปกรณที่จะช่วยได้ในครั้งนี้

คำพูดข้างต้นคงจะไม่ได้กล่าวเกินจริงไปยิ่งนัก เพราะเครื่องสแกนใบหน้าในปัจจุบัน มีการพัฒนาตัวเครื่องให้สามารถทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำ สามารถตอบโจยท์การใช้งานได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้เครื่องสแกนใบหน้าที่ดีนั้นไม่ควรเป็นระบบสแกนใบหน้าเพียงระบบเดียว เพราะการมีเพียงระบบเดียวก็ไม่ต่างกับการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ แม้ว่าเครื่องสแกนใบหน้าจะเป็นระบบที่ดี แต่การมีเพียงระบบหน้าอย่างเดียว อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้

การเลือกซื้อเครื่องสแกนใบหน้าที่มีระบบสแกนนิ้วอยู่ในเครื่องเดียวกันดูจะเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดในยุคนี้ การมี 2 ระบบอยู่ใน 1 เครื่องจะทำให้ผู้ใช้งาน สามารถเลือกใช้งานระบบอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกันได้เมื่อไม่สามารถใช้งานระบบใดระบบหนึ่งได้

เครื่องสแกนหน้า สามารถแก้ปัญหาคนที่มีลายนิ้วมือจางหรือไม่ชัดได้ ในภาคอุตสาหกรรมไทยมีโรงงานที่ทำงานประเภทนี้แล้วนิ้วมีปัญหาอยู่เยอะพอสมควร การเพิ่มเอาระบบสแกนหน้ามาใช้ ก็ถือเป็นอีก 1 ทางเลือกขอการใช้งาน แทนที่ ฝ่ายบุคคลจะฝากความหวังไว้กับเครื่องสแกนนิ้วหรือสแกนหน้าเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง สู้มีทั้ง 2 อย่างในระบบดูจะอุ่นใจในการใช้งานกว่าอย่างแน่นอน

ณ. วันนี้ เครื่องสแกนใบหน้าในภาคอุตสหกรรมไทย คงจะไม่ใช้อุปกรณ์ที่จะเข้ามาแทนที่เครื่องสแกนนิ้วได้ทั้งหมด มันเป็นการเข้ามาเติมเต็มจุดบอดของระบบที่มีอยู่ให้รองรับการใช้งานกับผู้ใช้ ที่มีความแตกต่างทางการยภาพทางร่างกาย และก็คงจะไม่เสียหายจนเกินไปถ้าการเลือกซื้อเครื่องบันทึกเวลาไว้ใช้ในโรงงาน จะเป็นเครื่องสแกนใบหน้าที่มีความสามารถในการสแกนนิ้ว เพราะมันคือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วในปัจจุบัน

เครื่องสแกนใบหน้ารุ่น Face Scan 400 มีความสามารถในการใช้ใบหน้าและนิ้วมือ ก็คงเป็นคำตอบสุดท้ายของตัวเลือกนี้เช่นเดียวกัน

 

ลิขสิทธิ์บทความทั้งหมดโดย
โดย ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น
ห้ามคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความทั้งหมดหรือนำข้อความไปดัดแปลงเพื่อปรับเปรียนเพื่อใช้งานในเวปของตน

sss