เครื่องสแกนใบหน้ากับงานภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ตอนที่ 1

ตอนที่ 1

เครื่องบันทึกเวลาเป็นอุปกรณ์ที่แยกจากกันไม่ได้กับงานภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย เหตุเพราะในโรงงานภาคอุตสหกรรมใช้การคิดเงินเดือนจากเวลาทำงาน อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องลงเวลาทำงานในไทยนั้นก็เริ่มมีการใช้งานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตามกลไกลของการคิดค่าแรง แบบรายวัน

ไทยเราใช้ เครื่องตอกบัตร เครื่องรูดบัตร เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการบันทึกเวลาทำงาน และมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง

แต่อุปกรณ์ทั้งหมดที่กล่าวมา สำหรับภาคอุตสหกรรมที่มีการใช้แรงงานในการทำงานนั้น อาจจะยังไม่สามารถตอบโจทย์ หรือทำงานได้ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้ และอุปกรณ์เหล่านั้น ก็จะมีช่องว่าง ที่สามารถทำให้เกิดการทุจริตได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อได้ว่า แรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ การคดโกงเวลาทำงานด้วยเครื่อง ตอกบัตร เครื่องรูดบัตร และเครื่องทาบบัตร โดยการฝากบัตรลงเวลาแทนกันนั้น ในปัจจุบัน คงเป็นเรื่องที่ เชยเกินกว่าจะพูดถึงมันอีก

ไทยเราเจริญกว่าเดิมแล้วผู้เขียนเชื่ออย่างนั้น

เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาทำงาน เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในงานภาคอุสาหกรรมในปรเทศไทยของเรา ในช่วง 5 – 6 ปีที่ผ่านมา อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองมาพอสมควรแล้ว ว่ามันสามารถใช้ทดแทนเครื่องตอกบัตร เครื่องรูดบัตรได้

แต่ก็ไม่ใช่ ทั้งหมด บางหน่วยงานไม่ประสบผลสำเร็จกับการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “เครื่องสแกนนิ้วมือ” ถึงขั้นต้องย้อนกลับไปใช้อุปกรณ์เก่าๆอย่างเช่นเครื่องตอกบัตรเลยก็มี ด้วยเหตุผลง่ายๆคือ เครื่องไม่สามารถใช้งานร่วมกับคนบางกลุ่มในองค์กร หรือในโรงงานได้

คนส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้ แต่ก็มีคนส่วนน้อยไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือสแกนนิ้วบันทึกเวลาได้เลย สิ่งนี้ถูกพิสูจน์มาแล้วตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา มันสามารถทำงานได้ดี ในบางองค์กร แต่บางองค์กร มันทำงานได้ดี เพียง 50 เปอร์เซนต์เท่านั้น

 โปรดอ่านต่อตอนที่ 2

sss