MultiBio700 กับ Face Scan 400 ความเหมือนที่แตกต่าง

หลายคนที่กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานเป็นเครื่องบันทึกเวลาภายในออฟฟิต อาจจะมีข้อสงสัยขึ้นมาบ้างว่าเครื่องสแกนหน้าที่ตนกำลังหาข้อมูลที่มีหน้าตาคล้ายกันกับ เครื่อง Face Scan 400 อย่างเช่น เครื่องสแกนใบหน้ารุ่น MultiBio 700 นั้น ใช่สินค้าตัวเดียวกันหรือไม่

คำตอบคือ ไม่

แม้ว่าหน้าตาของเครื่องทั้ง 2 รุ่นจะเหมือนกัน แต่สิ่งที่อยู่ภายในกับรูปแบบการใช้งานนั้นมีความแตกต่างกัน Face Scan 400 นั้นจัดจำหน่ายโดย ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ซึ่งเป็นเครื่องสแกนใบหน้าที่มีการปรับแต่งระบบให้ทำงานสอดคล้องกับระบบในเมืองไทย เนื่องจากระบบนั้นถูกปรับแต่งขึ้นมาใหม่ การทำงานและการตอบสนองในการวางนิ้ว การอ่านใบหน้า จะรวดเร็วกว่าเครื่อง MultiBio 700 ( ร่วมไปถึงสินค้ารุ่นอื่นๆ ชื่ออื่นๆ อีกมากมาย ที่ผู้จำหน่ายทั่วไปจะตั้งขึ้นมาเพื่อใช้ในการขาย ซึ่งตรงนี้ทางเวปไม่ขอกล่าวถึง ) แต่สิ่งที่สามารถตรวจสอบได้ และเห็นได้แตกต่าง นั้นคือความรวดเร็วในการทำงาน และเสียง ตอบรับการทำงานที่ใช้เสียง

“ผ่านค่ะ”

และชื่อรหัสสินค้าที่เป็น Face Scan 400 และผู้จำหน่ายที่แสดงภายในเครื่องคือ Time Access

เมนูภาษาภายในตัวเครื่องปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อให้งายต่อการใช้งานละความเข้าใจ .. โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าของเราได้พิสูจน์มาแล้ว ในความง่ายในการใช้งานระบบ

พิสูจน์ความเหมือนที่แตกต่างของเครื่องสแกนใบหน้า บันทึกเวลาทำงาน รุ่น Face Scan 400 ได้แล้ววันที่ ที่ออฟฟิตของเรา พร้อมสั่งซื้อสินค้าในราคาพิเศษสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ..

เปลี่ยนระบบลงเวลาเดิมๆเป็นระบบสแกนใบหน้าด้วย Face Scan 400 ตัดปัญหาแบบเดิมๆ สู่ความสะดวกและรวดเร็วอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน

sss