Tag Archive for การติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า

ความสูงกับเครื่องสแกนหน้า face scan 400

มนุษย์เกิดมามีความสูงไม่เท่ากัน บางคนสูงบางคนเตี้ย ทำให้การใช้งานเกี่ยวกับระบบสแกนต่างๆ อาจจะเกิดปัญหาได้ แต่โชคดีที่ เครื่องสแกนใบหน้ารุ่น FS400 หรือ Face Scan 400 นั้นได้ออกแบบระบบลงทะเบียนใบหน้าที่ให้ผู้ใช้งานต้องขยับเข้าออก เมื่อให้ตัวเครื่องสแกนใบหน้าจากมุมที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่สูงอาจจะต้องอยู่ห่างเครื่อง ส่วนคนที่เตี้ยก็ขยับเข้าใกล้ตัวเครื่อง เพื่อให้ใบหน้าแสดงที่จอ และในการติดตั้งใช้งานเครื่อ scan ใบหน้า Face Scan 400 นั้นโดยส่วนใหญ่ ตำแหน่งหรือจุดตั้งจะอยู่ระหว่าง 110 – 120 CM โดยในเอกสารการติดตั้งที่มากับตัวเครื่องระบบแนะนำให้ติดตั้งที่ความสูงจากพื้นที่ผู้ยืนยืนอยู่ อยู่ที่ 120 Cm. แต่สเปกดังกล่าวอาจจะไม่ใช้สูตรตายตัวในการติดตั้ง เพราะหาพื้นที่หรือหน่วยงานมีจำนวนความสูงของพนักงานโดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์เตี้ยก็เลือติดให้ต่ำลงเล็กน้อย เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ถ้าสูงมาก็ขยับขึ้นแต่ไม่ควรเกิน 120 Cm ส่วนขั้นตอนการเก็บกันก็สามารถดูได้จากวีดีโอ ในหัวข้อก่อนหน้านี้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรพะวงเกี่ยวกับความสูงของการติดตั้งให้มาก เพราะแท้จริงแล้วเครื่อง face 400 มีการออกแบบระบบลงทะเบียนและการใช้งานทีดีกล้องที่ติดมีมุมกว้าง ทำให้เห็นใบหน้าของผู้ลงเวลาชัดเจน

 

สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ซื้อเครื่องไปติดตั้งใช้งานลองเอาข้อมูลข้างต้นปรับกับระบบลงเวลาด้วยใหญ่หน้าไปใช้งานได้ และโอกาสดีๆ เราจะมานำเสนอข้อมูลที่ประโยชน์ให้ผู้ที่แวะเข้ามาอ่านในเวปนี้ทราบกันอีก

sss