Tag Archive for ระบบอ่านบัตรกับเฟชสแกน

เครื่องสแกนใบหน้า กับระบบอ่านบัตร face scan and card reader

แม้ว่าเครื่อง face scan 400 จะมีความสามารถในการสแกนใบหน้า และ สแกนลายนิ้วมือ อยู่ในตัว แต่ก็ปฏิเสธความต้องการของบางหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการอ่านบัตรเข้าไปในตัวเครื่องไม่ได้

ซึ่งแน่นอนว่า FaceScan400 นั้นมีความสามารถในการเพิ่มระบบอ่านบัตรในตัว มาให้อยู่แล้ว ซึ่งการเพิ่มความสามารถในการอ่านบัตรเข้าไปในตัวเครื่องนั้น สามารถทำได้ 2 ช่องทางคือ

1. การเพิ่มชุด Module อ่านบัตรเข้าไปในตัวเครื่อง ซึ่ง Module สำหรับอ่านบัตรนี้ มีอยู่ 3 แบบให้เลือกเพิ่มเข้าไปในตัวเครื่อง แยกย่อยออกมาอีก 3 ชนิดคือ

sss