Tag Archive for รายชื่อลูกค้า

รายชื่อตัวอย่างผู้ใช้งานเครื่องสแกนใบหน้า Face Scan 400 จาก ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น

ตัวอย่างผู้ใช้งานเครื่องสแกนใบหน้า รุ่น Face Scan 400 จากไทม์ แอคเซส โซลูชั่น ซึ่งรายชื่อเหล่านี้เป็นบางส่วนของผู้ใช้งานที่ติดตั้งและใช้งานระบบสแกนใบหน้า โดยกลุ่มผู้ใช้งานเหล่านี้หากสั่งเกตที่ข้อมูลรายชื่อดีๆ จะพบได้ว่า เป็นกลุ่ม บริษัทหรือโรงงานที่ทำงานด้วยฝีมือ มีกลุ่มพนักงานกลุ่มช่าง ซึ่งการใช้ลายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาทำงานเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่รองรับกลุ่มผู้ใช้งานได้ทั้งหมด ลูกค้าเหล่านี้จึงเลือกติดตั้งระบบ face สแกน และระบบ scan นิ้วมือ เพื่อให้สามารถสแกนใช้งานได้ครบทั้งหน่วยงาน

 

บริษัท ยูนิตี้ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถสปอร์ตที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ เลือกใช้เครื่องแสกนใบหน้าและแสกนลายนิ้วมือ 2 รูปแบบในหนึ่งเดียว รุ่น Face Scan 400

 

บริษัท ธนเสริม จำกัด ผู้ให้บริการซ่อมปั๊ม-หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลและระบบคอมมอนเรลรายแรกในเอเชียและเป็นรายแรกของโลก ติดตั้งเครื่องใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือ 2 รูปแบบในหนึ่งเดียว รุ่น Face Scan 400 ธนศิริดีเซล เป็นบริษัทขนาดใหญ่ จึงต้องเข้มงวดในการตรวจตราเวลาทำงานของพนักงาน อีกทั้งการทำงานในสายงานบริการซ่อมเครื่องยนต์ มือของพนักงานจะมีคราบน้ำมัน ทำให้การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเพียงอย่างเดียว บันทึกเวลาได้ยาก โดยติดตั้งทั้ง 2 สาขา คือ เสาชิงช้าและสรีนครินทร์

 

หจก.โคราชเบสท์ไทร์ สั่งซื้อเครื่องแสกนใบหน้าและแสกนลายนิ้วมือ 2 รูปแบบในหนึ่งเดียว รุ่น Face Scan 400 จำนวน 1 เครื่อง ไปใช้บันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน โดยหลักการแล้ว เครื่องสแกนหน้ารุ่น Face Scan 400 ติดตั้งเองได้มายาก ลูกค้าต่างจังหวัดสามารถซื้อไปติดตั้งได้เอง เช่นเดียวกับหจก.โคราชเบสท์ไทร์ ที่ทำการสั่งซื้อเครื่องไปติดตั้งใช้งาน เพื่อให้พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับงานบริการ ศูนย์ซ่อมซ่วงล่าง เปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์ล้อ ได้ใช้งานเป็นเครื่องบันทึกเวลา

Continue reading “รายชื่อตัวอย่างผู้ใช้งานเครื่องสแกนใบหน้า Face Scan 400 จาก ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น” »

sss